Informacion në lidhje me kompaninë

Velas & Tina Company SHPK

RR. Zagrebit Nr.21
10.000 Prishtine

KOSOVË

Tel: +381 38 248 794, 38 248 795

Mob: +377 44 504 336, 045 321 158

Fax: +381 38 248 796

Orari i punës: 09:00AM-06:00PM  (Çdo ditë, perveq të Dielës)

 

Numri Fiskal: 600115712

Numri I Biznesit: 70384802

Drjetor: Bedri Bajrami.

RBKO                 1501001006441862

PRO CREDIT     1189000535000117

Ne ushtrojmë veprimtarin tonë konform ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës

Në rast të kthimit të mallit, malli duhet të jetë i ambalazhuar dhe në gjendje të njejtë në të cilën është blerë.

Internet domeni:   www.velastina.com

Web shop:   www.velastina.com


Velas & Tina SHPK © 2024